header-1

Uneto-VNI sluit zich aan bij Boris

files/afbeeldingen/Uneto.png

Uneto-VNI sluit zich aan bij het Borisproject. Het logo van Uneto-VNI kan op de Boris Praktijkverklaring komen als een leerling uit het vso of praktijkonderwijs bij een erkend leerbedrijf naar tevredenheid werkervaring heeft opgedaan in de werkprocessen uit de mbo-kwalificaties. Het gaat om werkprocessen uit de opleidingen in de elektrotechniek en installatietechniek maar geldt ook de verkoopspecialist elektrotechnische detailhandel. In de bespreking met Uneto-VNI en Otib is ook de opleiding tot Interne Jobcoach voor leerbedrijven aan de orde geweest en de samenwerking met de arbeidsmarktcoaches van Uneto-VNI. Afgesproken is dat er vanuit het Borisproject verbinding wordt gelegd tussen de zeven regionale opleidingsbedrijven van InstallatieWerk Nederland en de vso- en pro-scholen daaromheen. Veel scholen leiden niet op voor deze sector, maar InstallatieWerk kan daarbij helpen.

Bouwend Nederland sluit aan bij Boris

files/afbeeldingen/Bouwend Nederland.png

Bouwend Nederland (de vereniging van bouw- en infrabedrijven) sluit zich aan bij het Borisproject. Dat betekent dat het logo van Bouwend Nederland op de Praktijkverklaring kan komen. Zo'n verklaring krijgt een leerling van een praktijkschool of een vso-school als hij in een erkend leerbedrijf ervaring heeft opgedaan. Daarbij gaat het om werkzaamheden die overeen komen met de werkprocessen uit de kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om werkprocessen uit 23 beroepen in de bouw en infra. Met de overeenkomst, die binnenkort getekend wordt, sluit de Boris Praktijkverklaring perfect aan bij het initiatief van de bouwsector, “Wie klaart de klus”, dat in mei gestart is en tot doel heeft mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen in de bouw.

Samenwerking SBB en Jobstap

files/afbeeldingen/logo_jobstap.png

SBB en Jobstap gaan samenwerken om bedrijven en brancheorganisaties te ondersteunen in de duurzame plaatsing van jongeren met een beperking in arbeid. Jobstap richt zich daarbij vooral op de scholing van interne jobcoaches in bedrijven, veelal met steun van de brancheorganisaties. De brancheorganisaties die deelnemen in het praktijkloket richten zich nu tot SBB om samen instroomplannen voor de doelgroep te maken voor hun bedrijfstak. SBB zet daarbij het netwerk van scholen en leerbedrijven in en Jobstap hun expertise in begeleiding van de doelgroep in werk. In het komende schooljaar gaan daartoe verschillende initiatieven van start. We houden u op de hoogte via deze website.