header-1

Boris-aanpak in de praktijk

Op woensdag 15 maart a.s. zal vso-school de Toekomst te Ede een open dag verzorgen binnen het uitstroomprofiel Arbeid. Vso-school de Toekomst is zeer te spreken over de Boris-systematiek zoals die binnen de school gestalte heeft gekregen. Men wil op 15 maart a.s. de eigen ervaringen graag delen met andere collega's, omdat men ziet dat de (zml) leerlingen vele kansen hebben op een goede arbeidsplaats in de regio.

Doel van de Boris-systematiek is dat leerlingen een opleiding volgen die leidt naar gecertificeerde praktijkverklaringen. Deze praktijkverklaringen worden behaald binnen de erkende leer- werkbedrijven in de regio, hebben civiele waarde en geven leerlingen prima uitzicht op kansrijke banen in dezelfde regio. Tijdens deze bijeenkomst neemt de Boris-adviseur van SBB u mee in de Boris-aanpak en kunt u ook kennismaken met een van de Boris-implementatiepartners BorisLijn.

Locatie: Vso-school de Toekomst, Asakkerweg 5, 6718 HD Ede
Datum en tijd: 15 maart 2017 van 11.15 - 15.00 uur

Van vooroordelen naar voordelen

J. den Breejen uit Hoofddorp is gespecialiseerd in het bouw- en woonrijp maken van grond, aanleg van riolering, kadeverbeteringen, damwanden en beschoeiingen, baggerwerk en bodemsanering. “We zijn een commercieel bedrijf en dat kan soms een spanningsveld opleveren met de extra tijd die soms nodig is om mensen op een goede manier te begeleiden.” Aan het woord is Henk Stronkhorst van het project JoB. Hij kent J. den Breejen al twintig jaar en is ongeveer een jaar geleden aangesteld door het bedrijf om mensen aan te nemen en op te leiden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat gebeurde op initiatief van de directie. Lees meer

Een kans op de arbeidsmarkt

Op 24 november 2016 vond de verkiezing beste leerbedrijf, beste praktijkopleider en landelijke uitblinker 2016 plaats. In aanloop naar deze verkiezing heeft SBB onderzoek gedaan naar de motivatie om erkend leerbedrijf te worden en naar de voordelen die dit oplevert voor bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de leerbedrijven leerlingen uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs wil opleiden en in dienst wil nemen. Werkgevers vinden het belangrijk jongeren binnen te halen in de branche om zo de toekomst van het vak te waarborgen. De bedrijven die meededen aan het onderzoek, geven aan dat opleiden bijdraagt aan een open dynamische sfeer in het bedrijf en het binnenhalen actuele vakkennis.

Het gehele onderzoek is te vinden op www.s-bb.nl/nieuws.