Trainingen voor praktijkopleiders

Als praktijkopleider wilt u het beste uit de stagiaires en de toekomstige medewerker halen, zodat er sprake is van een win-win-situatie. Naast de bekende mbo-deelnemers zijn er nog andere groepen leerlingen die tot goede werknemers opgeleid kunnen worden, zoals voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Hoe kunt u deze leerlingen het beste begeleiden? Dat leert u tijdens de training 'Interne jobcoach'.

Trainingen voor docenten en management

Om de scholen te ondersteunen bij de implementatie van de Boris-systematiek is een trainingsaanbod voor zowel het management als voor docenten van voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs ontwikkeld.

Trainingen voor docenten
Voor docenten die met de systematiek van werkend leren aan de slag gaan worden zes trainingen aangeboden. Deze sluiten aan bij de stappen van de Borisaanpak. De trainingen hebben een praktijkgericht karakter en bieden ruimte voor uitwisseling van ervaringen. De trainingen worden als losstaande trainingen aangeboden. Dit biedt de mogelijkheid om een selectie uit de trainingen te maken of het totale trainingsaanbod te volgen. Dit is afhankelijk van het implementatieproces op school en de ervaring van de docent.

Trainingen voor het management
Het management van de school (directie, teamleiders) heeft de taak de implementatie van de systematiek van werkend leren te organiseren en begeleiden. Hier komt veel bij kijken. Daarom worden er twee trainingen voor het management aangeboden:

 

Training

 
Data en regio vso/pro
1 Arbeidstoeleiding en werkend leren (0,5 dag)

2 Implementatie van werkend leren en opbouwen bedrijvennetwerk (1 dag)

 

Aanmelden trainingen

De trainingen zijn toegankelijk voor de Pilotscholen Praktijkonderwijs en de vso-scholen en scholen Praktijkonderwijs die bij de Boris-organisatie hebben aangegeven de Boris-systematiek voor werkend leren te willen implementeren.

Aan een training doen minimaal 16 en maximaal 20 deelnemers mee. Tijdens een training is ruimte voor het delen van ervaringen en het heeft een praktijkgericht karakter.

Locaties en tijd
De trainingen voor de implementatie van Boris voor docenten en management, worden op diverse locaties in het land op verschillende momenten georganiseerd. Maar een training op school of in de regio behoort ook tot de mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met het Boris-projectteam.
De trainingen starten om 9.30 en eindigen om 16.00 uur.

Kosten
Deelname aan de training kost € 225,- (excl. BTW) per persoon. Tot twee weken voor aanvang van de training kunt u nog wijzigingen doorgeven. Hierna wordt uw plaats definitief gereserveerd en in rekening gebracht.

Let op: Twee weken voor de start van de training wordt  bepaald of de training doorgaat en ontvangt u een uitnodiging.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt hebben over de trainingen, kunt u contact met ons opnemen via info@borisbaan.nl of: 079 329 40 00