Trainingen voor praktijkopleiders

Trainingen voor praktijkopleiders
Als praktijkopleider wilt u het beste uit de stagiaires en de toekomstige medewerker halen, zodat er sprake is van een win-win-situatie. Naast de bekende mbo-deelnemers zijn er nog andere groepen leerlingen die tot goede werknemers opgeleid kunnen worden, zoals voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Hoe kunt u deze leerlingen het beste begeleiden?
SBB biedt voor de opleiding van stagiaires een reeks basisworkshops aan. Klik hier voor meer informatie.

CNV-Jongeren heeft de Harrie-training ontwikkeld voor werkende jongeren met een arbeidsbeperking. Klik hier voor meer informatie. 

Trainingen voor docenten en management

Om de scholen te ondersteunen bij de implementatie van de Boris-systematiek is een trainingsaanbod voor zowel het management als voor docenten van voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs ontwikkeld.

Trainingen voor docenten
Voor docenten die met de systematiek van werkend leren aan de slag gaan worden zes trainingen aangeboden. Deze sluiten aan bij de stappen van de Borisaanpak. De trainingen hebben een praktijkgericht karakter en bieden ruimte voor uitwisseling van ervaringen. De trainingen worden als losstaande trainingen aangeboden. Dit biedt de mogelijkheid om een selectie uit de trainingen te maken of het totale trainingsaanbod te volgen. Dit is afhankelijk van het implementatieproces op school en de ervaring van de docent.

Trainingen voor scholen

De BorisLijn is een aanpak die scholen helpt om de Boris-aanpak te implementeren en te bewaken. De BorisLijn is een in de praktijk (door)ontwikkelde aanpak waarbij ingespeeld wordt op de verwachtingen van het bedrijfsleven en de inspectie van VSO- en PrO-scholen, en wat scholen en jongeren van zichzelf kunnen verwachten. De BorisLijn bereidt VSO en PrO leerlingen voor op participatie in brede zin: in de maatschappij en/of in het arbeidsproces, ieder naar eigen vermogen. Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden trainingen

De trainingen zijn toegankelijk voor de Pilotscholen Praktijkonderwijs en de vso-scholen en scholen Praktijkonderwijs die bij de Boris-organisatie hebben aangegeven de Boris-systematiek voor werkend leren te willen implementeren.

Aan een training doen minimaal 16 en maximaal 20 deelnemers mee. Tijdens een training is ruimte voor het delen van ervaringen en het heeft een praktijkgericht karakter.

Locaties en tijd
De trainingen voor de implementatie van Boris voor docenten en management, worden op diverse locaties in het land op verschillende momenten georganiseerd. Maar een training op school of in de regio behoort ook tot de mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met het Boris-projectteam.
De trainingen starten om 9.30 en eindigen om 16.00 uur.

Kosten
Deelname aan de training kost € 225,- (excl. BTW) per persoon. Tot twee weken voor aanvang van de training kunt u nog wijzigingen doorgeven. Hierna wordt uw plaats definitief gereserveerd en in rekening gebracht.

Let op: Twee weken voor de start van de training wordt  bepaald of de training doorgaat en ontvangt u een uitnodiging.

Meer informatie
Als u meer informatie wilt hebben over de trainingen, kunt u contact met ons opnemen via info@borisbaan.nl of: 079 329 40 00