Interne projectgroep

De interne projectgroep is verantwoordelijk voor het project en verricht de operationele werkzaamheden:

Will Seignette      Algemeen projectleider/aanspreekpunt OCW
Nico Burgman   Technisch projectleider
Jos de Haar    Beleidsadviseur SBB
Monique Mol    Co√∂rdinator procesbegeleiders
Mark Hulsen   Co√∂rdinator Borisadviseurs
Ingrid Schilstra    Projectondersteuner

 

Externe projectgroep

De externe projectgroep is een afvaardiging van de interne projectgroep aangevuld met strategische adviseurs. De strategische adviseurs stellen hun expertise beschikbaar, bieden op strategisch niveau ondersteuning en stellen hun eigen communicatiekanalen beschikbaar ten behoeve van het project:

Marc Cantrijn   Vertegenwoordiger PO Raad  
Flip Erisman   Vertegenwoordiger LWV PrO/LESCO  
Patrick Hallink (extern adviseur)   Edunova
Frits Wichers (extern adviseur)   Heliomare

Expertgroep (belanghebbende partijen)

Het project is interessant voor een groot aantal partijen. Deze worden voor de duur van het project geraadpleegd. Hiervoor is een expertgroep ingesteld. Deze bestaat momenteel uit:

 • VNO-NCW
 • MKB-Nederland
 • FNV
 • CNV
 • UWV WERKbedrijf
 • MBO Raad
 • betrokken directies van de ministeries van OCW en SZW
 • Inspectie van het onderwijs
 • REA College
 • Cedris
 • LTO
 • VNG