Lesbrieven

Op verzoek van en in nauwe samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs heeft Savant Learning Partners in opdracht van SBB de lesbrief Beroepeninbeeld.nl ontwikkeld. Deze lesbrief ondersteunt docenten bij het inrichten van hun lessen voor beroepsoriëntatie en bevordert het gebruik van Beroepeninbeeld.nl.

De lesbrief biedt docenten inspiratie om hun lessen loopbaanoriëntatie en beroepskeuze vorm te geven en deze logisch op te bouwen. Het laat leerlingen uit het speciaal voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs kennismaken met verschillende werkomgevingen, werkprocessen, taken en elementen die voor hen haalbaar zijn. In het lespakket zit ook een praktisch logboek waarin leerlingen hun ontdekkingen kunnen bijhouden.

De combinatie met www.beroepeninbeeld.nl geeft leerlingen de kans om het proces van loopbaanoriëntatie en beroepskeuze stap voor stap te doorlopen. Op de website, een initiatief van SBB, staat informatie over ruim 600 mbo-beroepen zoals filmpjes, de kansen op de arbeidsmarkt en opleidingsinformatie. Leerlingen kunnen hier op verschillende manieren zoeken naar beroepsomgevingen die aansluiten bij hun interesses en kwaliteiten.

Lesbrief