Nieuws algemeen

3e informatiebijeenkomst Borisaanpak in de praktijk

Op 1 november organiseert de organisatie Borislijn op vso-school De Toekomst in Ede een informatiebijeenkomst over de Borisaanpak en en de implementatiemethodiek van de BorisLijnorganisatie. Op deze dag delen medewerkers graag hun ervaringen met vakgenoten. Zij zien dat de jongeren met een beperking veel kansen hebben op een goede arbeidsplaats in de regio. De school is dan ook enthousiast over de methode.

Met de Borisaanpak draagt SBB bij aan de kansen van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Bij speciaal  erkende Borisleerbedrijven lopen leerlingen langere tijd stage. Het bedrijf leidt de stagiair op de werkvloer op en zo groeit de leerling naar werken naar vermogen. Dit gaat om assisterende, ondersteunende en producerende taken. Met een praktijkverklaring kan de leerling laten zien wat hij kan en zo een goede plaats in de maatschappij verwerven.

Locatie

De bijeenkomst is op 1 november van 11.00 uur tot 15.00 uur op de volgende locatie:

vso De Toekomst
Asakkerweg 5
6718 HD Ede

Meer informatie en aanmelden: info@borislijn.nl

Krinkels reikt Boris Praktijkverklaringen uit aan Aksept-kandidaten

Vier jongeren van Aksept namen 2 mei 2017 trots hun Boris Praktijkverklaring in ontvangst. Ze zijn op de werkvloer opgeleid en na het behalen van hun Boris Praktijkverklaring krijgen zij een baan aangeboden bij Krinkels.

 

Aksept zet zich in voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ook voor jongeren uit het praktijkonderwijs die de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigen te missen. Zonder diploma aan werk komen is moeilijk en de route naar het MBO is voor deze jongeren afgesloten.

 

Tom, Auke, Delano en Bryan vielen ook in deze groep. Doordat zij zeer moeilijk kunnen leren leek een vakopleiding niet haalbaar. Gelukkig kregen zij bij Krinkels de kans om te laten zien wat ze kunnen in een stage en later een werkervaringsplek in de groenvoorziening. Om ook voor een (vaste) baan in aanmerking te komen is een vakopleiding ook bij Krinkels een vereiste. De Boris-aanpak van SBB bood hierin uitkomst. Door te leren op de werkvloer konden de jongens hun vakmanschap ontwikkelen met als eindresultaat een Boris Praktijkverklaring én een baan.

 

Mariska ten Heuw, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Hengelo, juicht dit initiatief toe. "Ik feliciteer Tom, Auke, Delano en Bryan van harte met hun Boris Praktijkverklaring. Ik vind het ontzettend knap dat ze hebben door gezet. Dankzij hun begeleiders bij Aksept én Krinkels kunnen ze nu vol vertrouwen naar de toekomst kijken. En vooral ook vol vertrouwen naar zichzelf! aldus de wethouder.”

Informatiebijeenkomst Borisaanpak in de praktijk

Op 17 mei organiseert de organisatie Borislijn op vso-school De Toekomst in Ede een informatiebijeenkomst over de Borisaanpak en en de implementatiemethodiek van de BorisLijnorganisatie. Op deze dag delen medewerkers graag hun ervaringen met vakgenoten. Zij zien dat de jongeren met een beperking veel kansen hebben op een goede arbeidsplaats in de regio. De school is dan ook enthousiast over de methode.

Met de Borisaanpak draagt SBB bij aan de kansen van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. Bij speciaal  erkende Borisleerbedrijven lopen leerlingen langere tijd stage. Het bedrijf leidt de stagiair op de werkvloer op en zo groeit de leerling naar werken naar vermogen. Dit gaat om assisterende, ondersteunende en producerende taken. Met een praktijkverklaring kan de leerling laten zien wat hij kan en zo een goede plaats in de maatschappij verwerven.

Locatie

De bijeenkomst is op 17 mei van 11.00 uur tot 15.00 uur op de volgende locatie:

vso De Toekomst
Asakkerweg 5
6718 HD Ede

Meer informatie en aanmelden: info@borislijn.nl

SBB op conferentie Route Arbeid

SBB heeft samen met de gemeente Groningen op de conferentie Route Arbeid workshops "Werkend Leren volgens Boris" gegeven. De deelnemers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid kwamen uit het hele land. De presentatie van de bijeenkomst was in handen van Hanneke Kappen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma had een persoonlijke videoboodschap voor de aanwezigen en roemde de samenwerking tussen de ketenpartners in het Noorden.

De provincies Groningen en Drenthe hebben in de arbeidsmarktregio Groningen/Noord-Drenthe stevig geïnvesteerd in een gezamenlijke aanpak Route Arbeid van scholen en gemeenten. Jongeren van de Praktijkonderwijsscholen (PrO) en scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) die moeten uitstromen naar arbeid, worden toegerust, voorbereid, toegeleid en begeleid op de arbeidsmarkt. 22 Scholen voor PrO/VSO en 27 gemeenten hebben zich achter deze aanpak geschaard. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met het UWV, MEE, SBB en andere ketenpartners.

Van de 240 bezoekers van de conferentie hebben 40 deelnemers zich opgegeven voor onze workshops. De deelnemers reageerden enthousiast op wat SBB te bieden heeft met Werkend leren volgens Boris. Aan de hand van een casus hebben de deelnemers geoefend met werkprocessen uit de kwalificatiedossiers. 

Meer informatie over de workshops kun je krijgen bij Geke van der Werff. Ze is bereikbaar via 06 52 140 423 / geke.van.der.werff@groningen.nl. Ook kun je contact opnemen met Johan Meijer via 06 14 901 824 / j.meijer@s-bb.nl

Woonhulp op maat via het praktijkloket

Vanaf vandaag is de woonhulp gehandicaptenzorg opgenomen in het praktijkloket. Jongeren die met huishoudelijke activiteiten aan de slag gaan in de zorgcentra kunnen daarvoor een praktijkverklaring krijgen.
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland erkent de verklaringen voor de hele sector. Het pakket werkprocessen hoeft niet volledig te worden uitgevoerd. Jongeren die een deel van de werkzaamheden uitvoeren kunnen ook een praktijkverklaring op maat krijgen. Op de conferentie van de gehandicaptenzorg in Ede zal dit morgen bekend worden gemaakt.

Boris werkt!

Op 13 oktober bracht Iris van Aurich, adviseur Praktijkleren en Borisadviseur, een bezoek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hier lopen twee studenten van VSO-school de Toekomst in Ede stage. Ze ontmoette Mathijs, die stage loopt op de afdeling facilitair en Ilias, die stage loopt bij de catering en facilitair. Lees hier haar artikel over het bezoek

Superwoman

‘Echt een superwoman!’ Dat schreef Aliki Boef, Borisadviseur voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bij S-BB, over Rebecca Antonisse-Spek. Rebecca is afdelingshoofd van de dierenafdeling van Intratuin Zevenhuizen. Deze vestigingen heeft eerder stagiairs gehad, waaronder een leerling met een beperking. Rebecca: “Via een collega hoorde ik over Mariska, een leerling van het Segment, een school voor praktijkonderwijs in Gouda. Ze wilde graag praktijkervaring opdoen op onze dierenafdeling. In totaal blijft ze hier zo’n twee jaar. Als alles goed gaat, maar dat verwacht ik wel. Aan Mariska’s inzet ligt het in ieder geval niet; ze moet iedere dag een uur fietsen om op haar stageplek te komen. Haar taak is met name het bijhouden van het knaagdierenverblijf en de vogelkooien. Ze vindt het wat lastig om met klanten om te gaan, maar daarin helpen we haar. De eerste stap was het voorzichtig begroeten van de klanten. Inmiddels beantwoordt ze vragen. En pas hoorde ik haar tegen de klant zeggen dat ze iets voor hem ging halen in het magazijn en zo terug zou zijn! Ik vind het knap dat ze zo meedenkt over wat er nodig is in het werk op een dierenafdeling. Een ander voorbeeld is dat er een hamster klem zat. Ze kon dit probleem niet zelf oplossen, maar schakelde wel meteen de hulp van haar collega’s in. Ik maak naar Mariska dezelfde geintjes als naar de andere collega's, betrek haar overal bij. Het voornaamste verschil is dat je bij Mariska wat meer rust moet nemen om dingen uit te leggen. Als ik niet weet wat nodig is om haar goed te begeleiden, krijg ik hulp van een docent van school. Zo zorgen we ervoor dat ze uiteindelijk met een papiertje van school gaat, in de hoop dat ze de vaardigheden die ze hier heeft opgedaan, ook in andere omgevingen toe kan passen. Ik ben in ieder geval heel blij met haar aanvulling!”

 

files/2016/Rebecca en Mariska.jpg

Uneto-VNI sluit zich aan bij Boris

files/afbeeldingen/Uneto.png

Uneto-VNI sluit zich aan bij het Borisproject. Het logo van Uneto-VNI kan op de Boris Praktijkverklaring komen als een leerling uit het vso of praktijkonderwijs bij een erkend leerbedrijf naar tevredenheid werkervaring heeft opgedaan in de werkprocessen uit de mbo-kwalificaties. Het gaat om werkprocessen uit de opleidingen in de elektrotechniek en installatietechniek maar geldt ook de verkoopspecialist elektrotechnische detailhandel. In de bespreking met Uneto-VNI en Otib is ook de opleiding tot Interne Jobcoach voor leerbedrijven aan de orde geweest en de samenwerking met de arbeidsmarktcoaches van Uneto-VNI. Afgesproken is dat er vanuit het Borisproject verbinding wordt gelegd tussen de zeven regionale opleidingsbedrijven van InstallatieWerk Nederland en de vso- en pro-scholen daaromheen. Veel scholen leiden niet op voor deze sector, maar InstallatieWerk kan daarbij helpen.