De partners

Het onderwijs heeft de taak om jongeren voor te bereiden op maatschappelijke participatie. Voor veel jongeren verloopt deze voorbereiding succesvol. Er is echter ook een groep kwetsbare jongeren voor wie de weg naar participatie niet vanzelfsprekend is. Die groep bestaat onder andere uit leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) die niet verder kunnen in het onderwijs. De afgelopen jaren is gewerkt aan het project ‘Boris brengt je bij ’n baan’. De Borisaanpak biedt leerlingen perspectief bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. Door de inzet van regionale arbeidsmarktinformatie krijgt de leerling inzicht in de opleidingsmogelijkheden, waar vervolgens doelgericht aan gewerkt kan worden. Daarnaast zorgt een breed netwerk van gemotiveerde werkgevers, intensieve begeleiding en de mogelijkheid tot het behalen van praktijkverklaringen ervoor dat duurzame plaatsing bij een werkgever mogelijk is. Inmiddels hebben we contacten met zo'n driehonderd scholen.

Dat jongeren hun plek vinden op de arbeidsmarkt, ongeacht hun beperking, is niet alleen belangrijk voor henzelf, maar ook voor de samenleving. De Borisaanpak helpt bedrijven bij het realiseren van de participatieafspraken. De Participatiewet is bedoeld om te organiseren dat mensen kunnen participeren naar vermogen. In de participatieafspraken tussen kabinet en bedrijfsleven staat onder andere dat mensen naar vermogen moeten deelnemen aan arbeid en dat bedrijven ook mensen met een beperking arbeid moeten bieden.

Boris is ontwikkeld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, in opdracht van het ministerie van OCW en met steun van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze organisaties zijn ook betrokken bij het project ‘Op naar de 100.000!’, dat stelt dat er in 2026 100.000 reguliere banen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Daarnaast werken we samen met verschillende organisaties op het gebied van: 

  1. De scholing van docenten en managers van onderwijsinstellingen: KPC Groep, Edunova, BorisLijn en Cinop 
  2. De scholing van bedrijven: CNV Jongeren (training HARRIE), en Jobstap
  3. Leermiddelen: ProfijtEdu’Actief en Werkstap
  4. Leerlingen: CH-Q en MKB GW
  5. Externe jobcoaching: Jobstap
  6. Overheden: UWV, Leerwerkloketten