De resultaten pilot project

De resultaten van 'Boris brengt je bij 'n baan' zijn verwoord in de eindrapportage.

De mensen die betrokken zijn geweest bij het Borisproject (vanuit de kenniscentra, de vso-scholen, het projectteam en de klankbordgroep) hebben hun ervaringen met het project gedeeld. Ook hebben ze een aantal aanbevelingen voor de toekomst, zoals:

 • Verleng het experiment, schaal het op naar een groter aantal scholen en verbind de opdracht aan het proces van invoering van de Wet kwaliteit vso
 • Houd het landelijk overleg van de pilotscholen met de kenniscentra in stand
 • Leg de programmering van de school en die van de praktijkopleiding in het leerbedrijf beter vast
 • Betrek werkgever en het leerbedrijf eerder in het proces van toeleiding
 • Ondersteun de scholen bij de implementatie van de methodiek
 • Versterk het relatienetwerk van de scholen met hun regionale (leer)bedrijven om duurzame partnerschap tot stand te brengen
 • Professionaliseer de leerbedrijven in hun omgang met de doelgroep en sluit hen aan op de ondersteunende diensten en voorzieningen
 • Versterk en professionaliseer het proces van loopbaanoriĆ«ntatie en bepaling van de arbeidsmogelijkheden
 • Formaliseer het systeem van branchecertificering om bredere erkenning te krijgen bij bedrijfsleven, scholenveld en overheid
 • Ondersteun de organisatie van de regionale samenwerking
 • Beperk de dienstverlening van de kenniscentra binnen Boris niet tot het vso, maar stel deze beschikbaar voor alle mensen die geen volledige kwalificatie kunnen behalen en naar de arbeidsmarkt moeten worden geleid

Lees het volledige rapport en de bijlagen: